Uw gezondheid

De hospitalisatieverzekerling


Deze verzekering betaalt de medische kosten verbonden aan een ziekenhuisopname.

Deze kosten kunnen voor u of voor uw werknemers aardig oplopen. Voor de beschijving van de waarborgen verwijzen wij naar de hospitalisatieverzekering bij de "verzekeringen voor particulieren."
De verzekering hospitalisatie kan ook genomen worden als groepsverzekering voor uw medewerkers.

Deze verzekering is een ideale manier om uw medewerkers een extra-legaal voordeel te geven. Als werkgever heeft u er belang bij dat uw werknemers geen financiële problemen ondervinden ten gevolge van een ziekenhuisopname. Op de koop toe geeft u uw werknemers een voordeel in natura die u fiskaal volledig aftrekt en die onbelast en vrij van RSZ is voor uw medewerkers. Er ontstaat een betere band tussen uw werknemers en uw bedrijf.

U kan hier vrij kiezen voor welke werknemers u dit onderschrijft. Zo kan u deze verzekering aan iedereen geven, aan een bepaalde categorie (bijvoorbeeld enkel de bedienden) of nog beperkter bijvoorbeeld enkel voor de kaderleden vanaf niveau x of y. Alles is mogelijk.


Gewaarborgd inkomenOnnodig te vertellen dat het wettelijk sociaal statuut van de zelfstandige ondermaats is als u door ziekte of ongeval tijdelijk of blijvend "out" bent. Tenzij u vindt dat u met 25 euro per dag kan leven...
De verzekering gewaarborgd inkomen lost deze leemte op.

Concreet betaalt deze verzekering u een maandelijks vooraf overeengekomen bedrag indien u om medische reden niet kan werken. Dit kan zowel een ziekte als een ongeval zijn, het maakt niet uit. De verzekering kan volledig aan uw wensen aangepast worden:

 • keuze van wachttijd (franchise): 1,2,3,6 of 12 maanden
 • keuze van het bedrag van de maandelijkse uitkering
 • Looptijd van de polis: een vaste duur van bijvoorbeeld 5 of 10 of 20 jaar of tot de pensioenleeftijd van 60 of 65 jaar
 • keuze voor een vaste rente of een stijgende rente

Een hele mond vol. Even verduidelijken. De fysiologische ongeschiktheid houdt enkel rekening met het letsel medisch gezien. De economische ongeschiktheid houdt rekening met uw beroep. Een voorbeeld ter verduidelijking: een pianist die een vinger verliest heeft een fysiologische ongeschiktheid van 10%; hij heeft echter een economische ongeschiktheid van 100%.
Waarom deze toelichting? De verzekering gewaarborgd inkomen bepaalt de beide ongeschiktheden en betaalt de hoogste van de twee.
Indien de ongeschiktheid minder dan 25% bedraagt wordt er niets uitbetaald. Als de ongeschiktheid meer dan 67% bedraagt ontvangt u 100% uitkering. De ongeschiktheid tussen de 25 en 67% wordt procentueel aan het gekozen maandelijks bedrag uitbetaald.

Verzekering persoonlijke ongevallen 24/24Het risico om gewond te raken in één of ander ongeval is bijzonder groot. Gaande van ongevallen die iedereen kan overkomen (verkeersongeval, privé leven, hobby, sport...) tot de ongevallen specifiek aan uw beroep (dakwerker valt van dak, chirurg snijdt in eigen hand, loodgieter verbrandt zich, ...)

De verzekering persoonlijke ongevallen (24/24) is vooral geschikt als het risico voor ongevallen specifiek is of als u door omstandigheden niet meer in aanmerking komt voor een polis gewaarborgd inkomen. Ook voor beginnende zelfstandigen kan dit een (voorlopige) oplossing zijn. De premies voor een verzekering "persoonlijke ongevallen" zijn immers heel wat goedkoper dan de premies "gewaarborgd inkomen". 

Meestal stelt deze polis zich voor met 4 waarborgen:

 • Overlijden
  Een vooraf bepaald kapitaal wordt aan uw nabestaanden (of andere personen door u aangeduid) uitgekeerd voor het geval u zou overlijden door een ongeval.
 • Blijvende invaliditeit
  Een vooraf bepaald kapitaal wordt aan u betaald indien u door een ongeval een blijvend letsel oploopt. De uitkering is procentueel. Voorbeeld: door een ongeval heeft u een blijvend letstel waardoor u 50% arbeidsongeschikt blijft: u ontvangt 50% van het verzekerd kapitaal.
  Afhankelijk van uw beroep kunnen specifieke barema's aangewend worden teneinde de economische invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) zoveel mogelijk te benaderen. Meer info omtrent economische invaliditeit vindt u bij de verzekering gewaarborgd inkomen.
 • Dagvergoeding bij werkonbekwaamheid
  Het hoeft niet altijd zo ernstig te zijn. Door een ongeval kan u gewoon enkele dagen of weken werkonbekwaam zijn. U ontvangt tijdens deze periode een (vooraf bepaalde) dagelijkse vergoeding.
 • Medische kosten
  Naast een verlies aan inkomen gaat een ongeval vaak gepaard met hoog oplopende medische kosten (kliniek, doktersbezoeken en apotheek, kinesist,...). Deze kosten worden u door de verzekering terugbetaald tot een bepaald (vooraf overeengekomen) maximumbedrag.

U bemerkt dat deze verzekering veel keuzevrijheid laat. De risico's en de waarborgen kunnen sterk verschillen in functie van uw beroep, uw wensen en zo meer. Als u ons vrijblijvend contacteert maken wij graag een offerte rekening gehouden met al uw specifieke wensen.